Algemene voorwaarden

Huisregels B&B

 • Aan de gasten wordt gevraagd een geldig legitimatiebewijs te overleggen en zich in te schrijven in de gastenadministratie.
 • Betaling geschiedt uitsluitend contant
 • Tenzij anders is overeengekomen is de verhuurder gerechtigd om de reservering als vervallen te beschouwen wanneer de gast op de eerste gereserveerde dag om 19.00 nog niet is gearriveerd.
 • Het ontbijt wordt in overleg geserveerd tussen 7:00 uur en 9:30 uur.
 • De kamers zijn voor gasten in principe toegankelijk van 17:00 tot 10:30 uur. Afwijkende tijden zijn mogelijk  in overleg.
 • Huisdieren worden helaas niet toegelaten.
 • In huis wordt niet gerookt, roken kan men in de tuin, op het balkon en bij slecht weer in de garage.
 • Gasten worden geacht rekening te houden met andere bewoners en tussen 24:00 en 7:00 uur stil te zijn.
 • Buiten de gehuurde accommodatie mogen geluidproducerende apparaten niet hoorbaar zijn.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor gestolen, beschadigde of vermiste eigendommen van de gast(en).
 • Wij zijn gerechtigd om op ieder moment zonder opzegtermijn het verstrekken van diensten aan een gast te beëindigen wanneer de gast de huisregels bij herhaling overtreedt, dan wel zich anderszins zodanig gedraagt dat de orde en de rust in de woning of directe omgeving wordt verstoord. De gast dient dan op eerste verzoek de woning te verlaten.
 • De verhuurder is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door de klant, de gast en/of derden geleden tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van verhuurder.

Terug naar B&B MATAI